Rezultati projekta

Konačni rezultati Projekta

rezultati projekta grafički prikaz - dekoracija

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROJEKTA U ŠKOSKOJ GODINI 2015./2017.

Utjecaj orto sand sjedalica na posturalnu kontrolu adolescentica i adolescenata

Projekt smo započeli 2015. godine kako bismo olakšali našim učenicima boravak u školi i istovremeno ih educirati o pravilnoj posturi i prevenciji.
Pravilna postura pomaže funkcioniranju tijela, poboljšava izdržljivost i doprinosi cjelokupnom osjećaju blagostanja. Prevencija križobolje je osobito značajna za naše učenike s obzirom da je zanimanje medicinske sestre najugroženije za pojavu križobolje.

Cilj projekta bio je:

  • ispitati pomoću mjernih instrumenata posturalnu kontrolu učenika/ca,
  • podučiti ih pravilnom držanju tijela,
  • razviti potrebu za svakodnevnim vježbanjem,
  • ispitati utjecaj orto sand sjedalica na posturalnu kontrolu adolescenata i adolescentica.

U istraživanje su bili uključeni učenici i učenice drugih razreda (njih 80) koji su dobili uvid u vlastito stanje posture, posturalne stabilnosti i funkcionalnih poremećaja.
Pola ispitanika je bilo u kontrolnoj skupini, a druga polovica su tijekom nastave koristili anatomske sjedalice i valjke, čime im je bilo omogućeno pravilno i olakšano sjedenje za vrijeme nastave.

Projekt je trajao dvije godine.

U prvoj fazi izrađeni su:
– dnevnici praćenja učenika/ca,
– upitnik za procjenu navika učenika,
– održan je roditeljski sastanak kako bi se informirali roditelji o provođenju projekta i zatražila njihova suglasnost,
– upoznati su učenici sa svrhom projekta i nihovom zadaćom.

U drugoj fazi su:
– izvršena mjerenja učenika/ca,
– partneri iz Prima Vite dostavili su orto send sjedalice i polukružne ili kružne valjke,
– učenici su upućeni u pravilan način sjedenja.

U trećoj fazi su ponovo učinjena mjerenja učenika ( 6. mjesec) i podaci su poslani suradnicima na obradu.

Rezultati mjerenja:

Podaci su obrađeni pomoću statističkog računalnog programa STATISTICA 10.0.
Dobiveni rezultati pokazali su značajne razlike u posturalnoj stabilnosti kod skupine koja je koristila anatomske sjedalice.

Prema rezultatima mjerenja izrađene su smjernice:

U sve učionice postavljaju se edukativni posteri s preporukama o pravilnoj posturi.
Pema “Pravilna postura” ušla je u kurikulum rada razrednika za što je napravljena PPT prezentacija.
Započeto je opremanje učionica s anatomskim sjedalicama (jedna učionica je opremljena, a očekujemo pošiljku za još jednu u toku ove školske godine).

Voditeljica projekta: Suzana Ribarić, prof. savjetnik

Rezultati

Obrada podataka – statistički računalni program STATISTICA 10.0

 

Uzorak, demografske karakteristike

 

 

 

Eksperimentalna skupina

(od ukupno 39, odustalo 5)

 

 Kontrolna skupina

 

(od ukupno 42, odustalo 10)

N = 34 N = 32
Ž = 20, M = 14 Ž = 25, M = 7
Medijan (visina) = 1,705 (1,5200-1,900) Medijan (visina) = 1,645 (1,510-1,850)
Medijan (težina) = 63,850 (45,100-104,400) Medijan (težina) = 67,600 (52,700-109,100)

NAPOMENA:

  • skupine nisu homogene po spolu
  • značajan broj odustalih u kontrolnoj skupini

Razlike srednjih vrijednosti (medijana) unutar skupina, test predznaka (Sign Test), na razini značajnosti p < 0,05 (usporedba vrijednosti na početku i kraku promatranog razdoblja)

 

 

Eksperimentalna skupina

N = 34

 

 Kontrolna skupina

 

N = 32

Značajne razlike (p<0,05):

 

–   opseg umbilikalno, p=000499

–   opseg bokova, p=0,000016

–   respiracijski indeks, p=0,003650

–    posturalna stabilnost1, p=0,000001

Značajne razlike (p<0,05):

 

–    opseg bokova, p=0,000005

–    posturalna stabilnost1, p=0,000048

 

Razlika srednjih vrijednosti (medijana) između skupina (Mann-Whitney test U), na razini značajnosti p<0,05 (usporedba vrijednosti na kraju između eksperimentalne i kontrolne skupine

 

Eksperimentalna skupina

 

N=34

Kontrolna skupina

 

N=32

Značajna razlika (p<0,05)

–        posturalni rezultat, p=0,10256

 

Ostale stranice Projekta:

Uvodne informacije o projektu

Izvješće o realizaciji projekta

Grafički prikazi projekta

Skip to content