Tag Archives: nožni zglob

Post Image

Ishodi programa fizioterapije kod osoba s uganućem nožnog zgloba

off

Antun Jurinić1, mag.physioth., Katarina Ivankovićl, bacc.physioth., dr.sc. Sanda Dubravčić-Šimunjak1, prim.dr.med., prof.dr.sc. Marija Graberski Matasović1, prim.dr.med., prof.dr.sc. Ines Mrakovčić-Šutić2, dr.med. 1 Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničke bolnice „Sveti duh“, Zagreb 2 Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Sažetak: UVOD: Uganuće nožnog zgloba je relativno česta ozljeda osobito u sportaša (čini 10-30% svih sportskih ozljeda). Najčešći […]

Post Tagged with : , ,
Continue Reading...
Skip to content